ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမီးဇာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်ွက္ရွိ

Photo Credit - Narinjara

Salai Khup Khup

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAမွ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိေနထုိင္ေနေသာ မီးဇာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းႏွင့္ အရင္ေနထုိင္ခဲ႔ေသာရြာမွာ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မီးဇာအုပ္စု ကုန္ျပင္ရြာဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းက“AAေတြက ကင္းတလင္းရြာသားေတြကို ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတယ္လို႔ ေျပာေပမဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ႔ ကင္းတလင္းရြာသားေတြက သူတို႔အကာကြယ္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတယ္။ ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတာမဟုတ္ဘူး  သူတို႔ျပည္သူေတြကို အကာကြယ္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတဲ႔ဟာျဖစ္တယ္။ အခုဒီမွွာေရာက္တဲ႔ အခါက်ေတာ့ AAေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တမင္သက္သက္ ဖမ္းသြားတယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းပြားတဲ႔ အခါက်ေတာ့ AAေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ႔သတင္းေတြ ေပၚလာတဲ႔ အခါက်ေတာ့ ဒီေနရာမွာလည္း လံုျခံဳမႈမရွိဘူးဆုိတဲ႔ အေနအထားေတြျဖစ္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚကိုေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ စီစဥ္ေနၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ အရင္ေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကင္းတလင္းရြာႏွင့္ အနီးနားရြာမ်ားမွာလည္း လူေနမထိုင္ၾကေတာ့သည့္အျပင္ ကင္းတလင္းရြာမွာလည္း လူမေနသည့္အခ်ိန္ကာလ  ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာမွာ ရြာပ်က္ၾကီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ရြာတြင္မေနထုိင္ေတာ့ဘဲ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိမီဇာစစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားကို  စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ရြာခံမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ကုန္ျပင္ဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းကေျပာသည္။ ကုန္ျပင္ဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းက“စစ္ေဘးေရွာင္ေတြေရာ ရြာခံေတြအားလံုးေပါင္းၿပီးမွ ဆန္၊ဆီ၊ ဆားကစ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ကူညီၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီမွာ ဆန္ဆယ္အိတ္ ထုတ္ေပးတယ္။ အခုလက္ရွိေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ဘဲသူတို႔ စားေသာက္ေနတယ္”ဟုေျပာသည္။

Unicode Version

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAလႊတ္ေပးခဲ့ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမီးဇာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းမွ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ရန္စီစဥ္လ်ွက္ရွိ

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAမွ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိေနထုိင္ေနေသာ မီးဇာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းႏွင့္ အရင္ေနထုိင္ခဲ႔ေသာရြာမွာ လံုျခံဳမႈမရွိေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

မီးဇာအုပ္စု ကုန္ျပင္ရြာဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းက“AAေတြက ကင္းတလင္းရြာသားေတြကို ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတယ္လို႔ ေျပာေပမဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ႔ ကင္းတလင္းရြာသားေတြက သူတို႔အကာကြယ္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတယ္။ ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတာမဟုတ္ဘူး သူတို႔ျပည္သူေတြကို အကာကြယ္အေနနဲ႔ ေခၚသြားတဲ႔ဟာျဖစ္တယ္။ အခုဒီမွွာေရာက္တဲ႔ အခါက်ေတာ့ AAေတြက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ဒုကၡသည္အေနနဲ႔ထားတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တမင္သက္သက္ ဖမ္းသြားတယ္ဆိုတဲ႔ သတင္းပြားတဲ႔ အခါက်ေတာ့ AAေတြအတြက္ မေကာင္းတဲ႔သတင္းေတြ ေပၚလာတဲ႔ အခါက်ေတာ့ ဒီေနရာမွာလည္း လံုျခံဳမႈမရွိဘူးဆုိတဲ႔ အေနအထားေတြျဖစ္လာတယ္ ဒါေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚကိုေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ စီစဥ္ေနၾကတယ္”ဟု ေျပာသည္။

လက္ရွိကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ အရင္ေနထုိင္ခဲ႔ေသာ ကင္းတလင္းရြာႏွင့္ အနီးနားရြာမ်ားမွာလည္း လူေနမထိုင္ၾကေတာ့သည့္အျပင္ ကင္းတလင္းရြာမွာလည္း လူမေနသည့္အခ်ိန္ကာလ ၾကာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရြာမွာ ရြာပ်က္ၾကီးျဖစ္ေနသျဖင့္ ရြာတြင္မေနထုိင္ေတာ့ဘဲ ပလက္ဝၿမိဳ႕ေပၚသို႔ ေနထုိင္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ လႊတ္ေပးလုိက္ေသာ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားမွာ လက္ရွိမီဇာစစ္ေဘးေရွာင္ စခန္းတြင္ ေနထုိင္ၾကၿပီး ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားကို စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားႏွင့္ ရြာခံမ်ားမွ ဝိုင္းဝန္းကူညီ ေပးလွ်က္ရွိေၾကာင္း ကုန္ျပင္ဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းကေျပာသည္။

ကုန္ျပင္ဥကၠဌ ဦးယိုက္တန္းက“စစ္ေဘးေရွာင္ေတြေရာ ရြာခံေတြအားလံုးေပါင္းၿပီးမွ ဆန္၊ဆီ၊ ဆားကစ ဝိုင္းၿပီးေတာ့ကူညီၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဆီမွာ ဆန္ဆယ္အိတ္ ထုတ္ေပးတယ္။ အခုလက္ရွိေတာ့ ဒါေတြနဲ႔ဘဲသူတို႔ စားေသာက္ေနတယ္”ဟုေျပာသည္။

ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္AAမွ ကင္းတလင္းရြာသားမ်ားကို ဇူလုိင္လ(၃၁)ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လႊတ္ေပးလုိက္ခဲ႔ ကာ လက္ရွိမီးဇာစစ္ေဘးေရွာင္စခန္းတြင္ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ၅၆၁ဦးရွိၿပီးကင္းတလင္းရြာသားမ်ား ယာယီေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္း အိမ္ေလးလံုးကိုလည္းတည္ေဆာက္ေပးရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိၿပီး ကင္းတလင္းရြာသားအခ်ိဳ႕ အသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားမွာ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လွ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။