ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း ေက်ာင္းမ်ားတိုး လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ/မ မလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးေ၀ဖန္

August 13, 2019 Chin World Media 0

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရမွ ေက်ာင္းမ်ားတိုးလိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ဆရာ/မ မလံုေလာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦးက ကေျပာသည္။ ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက  “ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ႔ တခ်ိဳ႕အ.ထ.က(ခြဲ)ေတြဆိုရင္ ေက်ာင္းအုပ္နဲ႔ အေထြေထြအလုပ္သားနဲ႔ အဲဒီႏွစ္ေယာက္ေလာက္ဘဲ ရွိတာေလ” ဟုေျပာသည္။ သူကဆက္ၿပီး  “ရြာေတြက သူတို႔ရြာမွာေက်ာင္းရွိေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းရွိရင္သားသမီး ေက်ာင္းပညာေရးအတြက္ အဆင္ေျပမယ္လုိ႔ထင္ၾကတယ္။ တစ္ဖက္ကေနစဥ္းစားမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ မိဘဖက္ကမွန္သလုိသလိုနဲ႔ […]