ရိုးရာနတ္ပြဲမ်ားႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ရွိကုမ္သီခန္းမနားတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဒသခံမ်ားလက္မခံ

August 14, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup မင္းတပ္ၿမိဳ႕ တြင္ရိုးရာနတ္ပြဲမ်ား ႏွစ္စဥ္ က်င္းပသည့္ ကုမ္သီခန္းမနားတြင္ စံျပရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုး တည္ေဆာက္ျခင္းကို ေဒသံမ်ားမွကန္႔ကြက္လ်ွက္ ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေဒသခံ ဆရာ အြမ္ပိုင္းက “ျဖစ္ႏုိင္ရင္ဒီမွာ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ေဆာက္ဖုိ႔ လွဴတဲ႔သူကလည္း ရည္ရြယ္ၿပီးလွဴထားတာျဖစ္တယ္။ ပြဲေတာ္ေတြရွိမယ္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ရွိမယ္။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ ဆိုင္တဲ႔ဟာေတြ ဒီအတြက္ဘဲ လွဴထားတယ္ဆုိေတာ့ […]