ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြသည္ ကေလး-ဟားခါးလမ္း မိုင္ေလးဆယ္ အတြက္သာ လံုေလာက္သျဖင့္ က်န္လမ္းပုိင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ျပန္လည္ေတာင္းခံ

August 16, 2019 Chin World Media 0

Salai Benezar ွ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ ေဒၚလာ သန္း၆၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ ကေလး-ဟားခါး လမ္းပိုင္းမွာ မိုင္ေလးဆယ္ခန္႔အတြက္သာ လံုေလာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ လြတ္ကင္းေနသည့္လမ္းပုိင္းမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ ေငြလံုးေငြရင္း လ်ာထားရံပံုေငြ ေငြက်ပ္ ၇ဒသမ၇၇ဘီလီယံျပန္လည္ ေတာင္းခံထားေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၄) မွ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ […]

ULA/AA ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ CHRO Field Director ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

August 16, 2019 Chin World Media 0

ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ – Salai Khup Khup ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕(CHRO) ႏွင့္ ခ်င္းအမည္ခံ မီဒီယာမ်ားမွ ULA/AA အဖြဲ႕အေပၚ စြပ္စြဲေရးသားမႈမ်ားကန္႕ကြက္ေၾကာင္းသေဘာထားထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါကန္႕ကြက္စာတြင္ တာ၀န္ခံမႈမရွိသည့္ ေရးသားခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး၊ လူမ်ိဳးေရး၊ အဂတိတရားမကင္းရွင္းေသာ စြပ္စြဲခ်က္၊ အမုန္းတရားႏွင့္ မနာလိုမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ကာ […]

စစ္ပြဲရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ပိုထိခိုက္လာမယ့္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ ပညာေရး

August 16, 2019 Chin World Media 0

ေရး – Salai Hung Tun Gei ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၄၂၁ ေက်ာင္းရွိတဲ့အနက္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ ေက်ာင္းေပါင္း ၃၄၇ ေက်ာင္းရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေက်ာင္းအမ်ားဆံုးရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ယခင္ကတည္းက ႏွစ္စဥ္တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္အနည္းဆံုးျဖစ္ေနခဲ့ပါတယ္။ အခုလုိ စစ္ပြဲေၾကာင့္ ေက်ာင္းေတြ ဖြင့္လုိက္ပိတ္လုိက္ […]