စက္ႀကီးျဖင့္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္မ်ား လာဖ်က္ခ်ိန္တြင္ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား အိမ္အတြင္းေနကာ မိမိတို႕အိမ္ကို ကာကြယ္မည္ဟုဆုိ

August 19, 2019 Chin World Media 0

ChinWorld ဟားခါးတြင္ အစိုးရမွ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ဟုသတ္မွတ္သည့္ေနအိမ္မ်ားကို မနက္ျဖန္စဖ်က္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ သေဘာတူညီမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ စက္ႀကီးျဖင့္လာဖ်က္ခ်ိန္ မိမိေနအိမ္တြင္းသာေနၿပီး အသက္ႏွင့္ရင္းကာ ေနအိမ္မ်ားကိုကာကြယ္သြားမည္ဟု ဟားခါးေတာင္သူမ်ားအသင္းမွ ဦးရြန္ပဲန္းကေျပာသည္။ ဦးရြန္ပဲန္းက “ ဟားခါးမွာလက္သမားငွားရင္ တစ္ရက္ကို ႏွစ္ေသာင္းေပးရတယ္။ အိမ္ေသးေလးေတြေဆာက္ရင္ေတာင္ အနည္းဆံုး ၁၅ သိန္း သိန္း ၂၀ ေလာက္ကုန္တယ္။ […]