လိုင္လင္ပီးေလယာဥ္ကြင္း ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အၿပီးသတ္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနဟုဆို

August 22, 2019 Chin World Media 0

Salai Benezar ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီၿမဳိ႕နယ္ရွိ လိုင္ပီးၿမဳိ႕တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ လိုင္လင္းပီးေလယာဥ္ကြင္းငယ္အား ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ေမေလတြင္ အၿပီးသတ္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အဆိုပါေလယာဥ္ကြင္းအတြက္ တာ၀န္ယူထားသည့္ MAF-Myanmar (Mission Aviation Fellowship)၏ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ MAF-Myanmar၏ ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ ေလယာဥ္ကြင္းငယ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မိုးမမ်ားခင္ ေန႔စဥ္အခ်ိန္ေပး တည္ေဆာက္ေနၿပီး […]

တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ၏ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးၿပိဳင္ဆုိင္မႈသည္ ရကိၡဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) ၏ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမႈႏွင့္ဆက္စပ္ေၾကာင္း စည္ပင္၀န္ႀကီးဆို

August 22, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ကုလားတန္ဆိပ္ကမ္းဖက္စံုစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ စစ္ေရးတြင္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာၿပီး ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (AA) မွာလည္း ၎ႏွစ္ႏိုင္ငံ တုိ႔၏ အားေပးေထာက္ခံမႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႔စံုပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝန္ၾကီးဦးစိုးထက္ ကေျပာသည္။ […]