၀က္ရာဂါ ကာကြယ္သည္႔ အေနျဖင့္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ ရက္ကန္႔သတ္မရွိ ၀က္တင္ပုိ႔ခြင့္ပိတ္ပင္

August 28, 2019 Chin World Media 0

Salai C.Lian အိႏၵိယႏူိင္ငံ၊ မီဇုိျပည္နယ္ တိရစၦာန္ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဌာနမွ ျမန္မာႏူိင္ငံအတြင္းရွိ ၀က္မ်ားတြင္ ေရာဂါရွိမရွိစမ္းသပ္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာ၀က္မ်ားတြင္ African swine fever ေရာဂါေတြ႔ရွိၿပီးေနာက္ ျပည္ပမွတင္ပုိ႔လာေသာ ၀က္မ်ားကုိ ရက္အကန္႔သတ္မရွိ တင္ပုိ႔ခြင့္ ပိတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ေရာဂါေၾကာင့္ မီဇုိရမ္ျပည္နယ္ရွိ ၀က္မ်ားေရာဂါကူးမည္ကုိ ကာကြယ္သည္႔ […]

ခ်င္းပါတီမ်ားပူးေပါင္းသည့္ CNLD ပါတီ၏ ဆုိင္းဘုတ္တင္ပြဲ အတားအဆီးမ်ားရွိေန

August 28, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CNLD) ပါတီအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕တုိင္းတြင္ ပါတီရံုးဖြင့္ပြဲ မ်ားက်င္းပရာ ၿမိဳ႕တုိင္းလုိလိုတြင္ ပါတီဆုိင္းဘုတ္တင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး တားစီးပိတ္ပင္မႈမ်ား ရွိခဲ႔ေၾကာင္း CNLDပါတီ ဥကၠဌ ပူးဇိုဇမ္ကေျပာသည္။ CNLDပါတီ ဥကၠဌ ပူးဇိုဇမ္“ပါတီဆိုင္းဘုတ္တင္တဲ႔ အခက္ခဲက ၿမိဳ႕တိုင္းလုိလုိမွာအခက္ခဲရွိတယ္ တီးတိန္၊တြန္းဇံၿမိဳ႕ေတြကလြဲလို႔ ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ […]