ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ တုိင္ၾကားခံရသည့္ ေျမကြက္ေရာင္းသူမ်ားအမႈ အခ်ိန္ၾကာ စိစစ္ရမည္ဟုဆုိ

September 10, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္းအတြင္း ေျမအေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ား ဟုယူဆရသည့္ (၆)ဦးကို ျပည္သူပိုင္ ပစၥည္း အလြဲစားသံုးမူ ပုပ္မ ၆(၁)ျဖင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွ အဖြင့္ထားေၾကာင္း စခန္းမွဴး သိန္းေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ စခန္းမွဴး ဦးသိန္းေဇာ္ဦးက “အဲလိုေရာင္းခ်တဲ႔သူေတြ […]