ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ တည္မည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မည့္ သူရွိပံုမေပၚဟု၀န္ႀကီးေျပာ

Salai Khup Khup

ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ရွဳခင္းသာအနား ဆက္သြယ္ေရးပိုင္ေျမတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ ထားရွိ ရန္ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ေဒသခံမ်ားဖက္မွ ကန္႔ကြက္ျခင္းမ်ား မရွိလာႏုိင္ေၾကာင္းလမ္း/ပန္းဝန္ၾကီး ဦးေရႊထီးယူ ကေျပာသည္။

လမ္း/ပန္းဝန္ၾကီး ဦးေရႊထီးယူက “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထားမယ့္ ေျမေနရာကို ညိွႏႈိင္းေနတယ္ ရွဳခင္းသာနားမွာရွိတဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးပိုင္ေျမမွာ လုပ္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးအၾကား ေဆြးေႏြးေနတယ္။ အဆင္ေျပရင္ အဲဒီမွာ ထားဖို႔ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္ထားမွာနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး ကန္႔ကြက္မဲ႔သူ ရွိပံုမေပၚပါဘူး။ အရင္တုန္းကလည္း ဒီမွာထားၿပီးသားဘဲ။ ထားၿပီးသားေနရာက အမ်ားျမင္ႏုိင္တဲ႔ ေနရာမဟုတ္လို႔ အမ်ားျမင္ႏိုင္ေအာင္ ပန္းျခံနဲ႔တြဲၿပီး ထားဖို႔စီစဥ္ေနတာျဖစ္တယ္”ဟုေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ စိုက္ထူမည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္ထုမွာ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေၾကးရုပ္ထားရန္ စည္ပင္မွ အဓိက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အျပင္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားလည္း ပါဝင္ေၾကာင္း လမ္း/ပန္း ဝန္ၾကီး ဦးေရႊထီးယူကေျပာသည္။

ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေၾကးရုပ္တစ္ခုသာ ထားရွိပါက ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ကန္႔ကြက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ Salai Jacob Thangကေျပာသည္။

အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွ Salai Jacob Thangက “ခ်င္းျပည္နယ္အတြက္ေတာ့ ပင္လံုစာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ႔ ခ်င္းအမ်ိဳးသားသံုးဦးဟာ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕ လြပ္လပ္ေရးေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။ ဒီခ်င္းအမ်ိဳးသား သံုးဦးရဲ႕ ေၾကးရုပ္ကိုလည္း ပါေစခ်င္တယ။္ ဒါမွလည္း ဘာျပႆနာမွမရွိဘဲ ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴနဲ႔ ျပည္သူကလက္ခံ ႏုိင္မယ္လုိ႔ ယံုၾကည္တယ္”ဟုေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ကို ထားရွိရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ေၾကးရုပ္ကုိသာထားရွိေပးရန္ ကန္႕ကြက္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ အစီအစဥ္ပ်က္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေၾကးရုပ္ထားရွိရန္ အစိုးရဖက္မွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကန္႕ကြက္မႈမ်ားရွိေနခဲ့သည္။