ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ရွိမရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအေပၚ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္လ်န္ ေမးခြန္းထုတ္

September 12, 2019 Chin World Media 0

ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ရွိမွန္းသိရဲ႕လားဟု ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လ်န္က ေမးခြန္းထုတ္လုိက္သည္။ မတူပီလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္လ်န္က “ ၁၇.၂၈ဘီလံယံတုန္းက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်ခင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရက ျပည္နယ္မွာသေဘာတူဆံုးျဖတ္ၿပီးၿပီဟု ျပည္ေထာင္စုသိူ႔အစီရင္ခံစာေပးပို႔ၿပီးျဖစ္တယ္။ ျပည္ေထာင္စုမွာ စာရင္းေပးဖုိ႔ ေထာက္ခံေပးပါဆုိၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သေဘာထားၾကီးေပးပါဆုိၿပီး […]