ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မီွမၿပီးစီးမႈမွာ တင္ဒါေခၚယူမႈၾကာျမင့္ၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ကိုယ္စားလွယ္ေထာက္ျပ

September 13, 2019 Chin World Media 0

ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မွီမၿပီးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အရည္အ ေသြး မျပည့္မီႏုိင္ျခင္းမွာ တင္တာေခၚယူစိစစ္ခ်ိန္ ၾကာျမွင့္လြန္းၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ မ်ားေနျခင္း ေၾကာင့္ဟု ကန္ပက္လက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညြန္႔ဝင္းက ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ (၁၃) ႀကိမ္ေျမာက္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ႔သည္။ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးညြန႔္ဝင္းက “တည္ေဆာက္ေရး […]

September 13, 2019 Chin World Media 0

ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏူိင္ရပါက လက္ရွိအစုိးရထက္ ရာႏူန္းျပည္႔ အလုပ္ႀကိဳးစားမည္ဟု ခ်င္းပါတီပူးတြဲ ဥကၠ႒ေျပာ Salai C Lian လာမည္႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္တြင္ ခ်င္းပါတီ အႏိူင္ရရွိပါက လက္ရွိ အႏိူင္ရပါတီ NLD အစုိးရထက္ ရာႏွဳန္းျပည့္ အလုပ္ႀကိဳးစားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းပါတီ ပူးတြဲဥကၠဌ Pu No […]