သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒအျမန္ဆံုးျပဌန္းရန္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွေတာင္းဆို

September 18, 2019 Chin World Media 0

Salai Khup Khup ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ သံုးရက္ၾကာက်င္းပခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းမီဒီယာညီလာခံမွ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူပုိင္ခြင့္ ဥပေဒအျမန္ဆံုးျပဌာန္းရန္ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားတြင္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သတင္းရယူခြင့္ နယ္ေျမေနရာ အကန္႔အသတ္မရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာ သတင္းသြားေရာက္ယူခြင့္ရရွိရန္၊ မီဒီယာဥပေဒ၊ နည္းပညာဥပေဒမ်ားကို တုိင္းရင္းသားဘာသာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆုိ ထုတ္ေဝေပးရန္၊ မီဒီယာပံ႔ပိုးသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ေဒသအေျခစုိက္ […]

ရပ္ဆုိင္းထားသည့္ NLD ပါတီရံုးျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံထံ စာေပးပို႕သြားမည္

September 18, 2019 Chin World Media 0

Salai Benezar ရပ္ကြက္ေနလူထုမွ စိမ့္စမ္းေရထြက္ရွိသည့္ ေနရာတြင္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ NLD ပါတီရံုးတည္ေဆာက္မႈကို ကန္႕ ကြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းခံထားရေသာ္လည္း ယခုအခါ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း ျပန္လည္ စတင္ ေနၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံထံ ကန္႕ကြက္စာဆက္လက္ေပးပို႕သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရစမ္းဦးမွ ထြက္သည့္ စမ့္စမ္းေရ ကိုလက္ရွိသြယ္ယူ သံုးစြဲသူျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ႀကီးေဟာင္း […]