ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္ထုထားရွိေရး ဟားခါးအရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အမ်ားစု သေဘာမတူ

September 20, 2019 Chin World Media 0

ဟားခါးၿမဳိ႕တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေၾကးရုပ္ထု ထားရန္ စီစဥ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဟားခါးၿမဳိ႕ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္မ်ားေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အမ်ားစုမွ သေဘာမတူၾကေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၁၇ရက္ေန႔တြင္ Hakha Rescue Center (HRC) ရံုးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္ ၂၀ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “အဓိကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရုပ္ထုတည္မယ့္ ကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး […]