ခ်င္းျပည္နယ္တြင္း လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပုိင္ခြင့္ရွိသူ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္တိုးမည္

September 24, 2019 Chin World Media 0

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမွာ ၂၀၁၅ မဲေပးပိုင္ခြင့္ထက္ လူဦးေရ ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ တိုးလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိ ဦးလင္း ေက်ာ္ကေျပာသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိ ဦးလင္းေက်ာ္က “လူဦးေရစာရင္းေကာက္တဲ႔ စာရင္းအရဆိုရင္ ၂၀၁၅ စာရင္းက ၂၀၂၀လူဦးစာရင္းနဲ႔ဆိုရင္ ကြာဟတာက ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္က ကြာဟၿပီး […]